Atık kağıt işçileri gözaltına alınmış, tutuklanmıştı, Atık getirme merkezlerine yeni kurallar getirildi
Haber
09 Ekim 2021 - Cumartesi 09:04
 
Atık kağıt işçileri gözaltına alınmış, tutuklanmıştı, Atık getirme merkezlerine yeni kurallar getirildi
İstanbul’da valilik kararıyla yüzlerce kağıt toplama işçisinin gözaltına alınıp, bazılarının tutuklandığı son günlerde, atık getirme merkezlerine ilişkin Resmî Gazete'de yayımlanan karar dikkati çekti. Atık Getirme Merkezi Tebliği ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılırken, Sıfır Atık Yönetmeliği'nin üçüncü maddesinde ise değişikliğe gidildi.
Gündem Haberi
Atık kağıt işçileri gözaltına alınmış, tutuklanmıştı, Atık getirme merkezlerine yeni kurallar getirildi

FERSUDE - İstanbul’da valilik kararıyla yüzlerce kağıt toplama işçisinin gözaltına alınıp, bazılarının tutuklandığı son günlerde, atık getirme merkezlerine ilişkin Resmî Gazete'de yayımlanan karar dikkati çekti. Atık Getirme Merkezi Tebliği ile Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılırken, Sıfır Atık Yönetmeliği'nin üçüncü maddesinde ise değişikliğe gidildi.

 

Kaldırılan iki tebliğin Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamına alındığı görüldü. Bu kapsamda, Türkiye’de 1300’ün üzerinde bulunan lisanslı atık getirme merkezlerinin çalışma prensipleri ortaya kondu. Nasıl çalışacakları, içerideki ekipmanların neler olacağı gibi detaylar yayınlandı. Buraların yangın yönetmeliğine uygun olarak çalışacağı, havalandırması olacağına yönelik kurallara dikkat çekildi.

 

Kaldırılan iki tebliğ

 

Kaldırılan iki tebliğden biri, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği. Bu tebliğ, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanmıştı.

 

Atık getirme merkezi tebliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ için tıklayın.

 

Bunun dışında bir de, 17 Haziran 2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu. Bu Tebliğin amacı ise, 2011’de yayınlanan Resmi Gazete’de şöyle belirtilmişti:

 

"Bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesi."

 

Atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin yönetmelik için tıklayın.

 

Sıfır atık yönetmeliğinde değişiklik

 

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinde yaptığı değişikliğe göre:

 

-Oluşan atıkların türlerine göre en az ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınmasının esas olduğu belirtildi.

 

-Evlerden kaynaklanan atık ilaçların, ilaç satışı yapılan yerler ile İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında toplama noktası olarak belirlenen diğer toplama noktalarında ve atık getirme merkezlerinde toplanacağı belirtildi. Atık ilaç biriktirme ekipmanlarının, ilaç satışı yapılan yerler ve toplama noktalarınca temin edileceği; evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetiminin de mahalli idareler tarafından sağlanacağı ifade edildi.

 

-Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında atıkların kaynağında türlerine göre ayrı biriktirilmesi ve kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasının esas olduğu vurgulandı.

 

-Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıkların, bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işleneceği belirtildi.

 

Son olarak, “Kaynağında ayrı biriktirilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların geri kazanıma veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldığı atık getirme merkezlerinin oluşturulması esastır” ibaresi yer aldı.

 

Sıfır atık yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik için tıklayın.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı